Yayo Galiana

fotografía

Pasaia.jpg GetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto ZarautzGetariaThumbnailsPuerto Zarautz

Bocana de Pasaia desde Ulía. Dos barcos zarpando.

Visits 1993